บริการ

ผูกบัญชีธนาคาร

การผูกบัญชีธนาคาร
1. เข้าสู่ระบบเพย์สบายด้วยอีเมลหลัก เลือกเมนู “ข้อมูลการเงิน” และเลือกเมนู “ผูกบัญชีธนาคารสำหรับถอนเงิน”
2. คลิกปุ่ม “เพิ่มบัญชี”

3. กรอกรายละเอียดบัญชีธนาคารตามแบบฟอร์มในหน้าจอ ,คลิกปุ่ม “บันทึก” และรอดำเนินการอนุมัติการผูกบัญชีธนาคารภายใน 2 วัน