บริการ

ยืนยันการสั่งถอนเงิน

การยืนยันการสั่งถอนเงิน
- ทำการเช็คอีเมล์ที่คุณใช้สมัครเปิดบัญชีเพย์สบาย (กรณีมีหลายอีเมล์ให้เช็คอีเมล์ที่ตั้งเป็นบัญชีหลัก)
- ทำการเปิดอีเมล์เพื่อกด “ยืนยันการสั่งถอนเงิน”
- ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอจนเสร็จสิ้นขั้นตอน